סדר טקס חנוכת הבית – ברכה לבית חדש

סדר טקס חנוכת הבית – ברכה לבית חדש

ברכות לבית החדש!
נכנסתם לבית חדש ובאופן טבעי אתם רוצים שהוא יהיה תומך,
מרומם ועם אנרגיות טובות.

אחת הדרכים לעשות זאת – להכניס לבית אנרגיות טובות היא מלבד סדר חנוכ בית
טיהור הבית עם מרווה, או טיהור הבית בכל דרך אחרת:
עם קטורת בכור, או לבונה, טיהור הבית עם נרות ועוד
היא לערוך סדר טקס חנוכת הבית.

טקס חנוכת בית חדש היא מאורע מרגש, מרומם ומשמח במיוחד.
המהות שלו היא הודיה על מה שיש לנו בחיינו.

מנהגי טקס חנוכת בית כוללים התכנסות של מניין אנשים,
התקנת מזוזה mezuzah וברכת מזוזה, ברכת שהחיינו,
נתינת צדקה וסעודה.

המהות של הטקס הוא טקס שבא לשלב תפילה ובקשות שמשמעותן
לבקש עבור בעל הבית ובני ביתו עושר, בריאות וחיים טובים ושלום,
וכמובן שהוא ובני הבית יקיימו בו את תורת ישראל ומצוות ומעשים טובים.

כמו כן טקס חנוכת בית בא לאפשר הכנסה של אנרגיות טובות,
אנרגיות חיוביות לבית, וכן לשמור ולהגן על הבית מפני עין הרע,
ואנרגיות שליליות בבית.

סעודה בטקס חנוכת הבית – מצווה וברכה לבית חדש
חלק מהטקס היא עריכה של סעודה חגיגית.

לקהילות אשכנז וקהילות ספרד מסורת שונה לאופן בו נערכת הסעודה,
אבל בשני המקרים הכוונה היא ליצור אנרגיה מרוממת, ולחבר את
בני הבית לשפע, בריאות, חיים טובים ומעשים טובים.

סדר הפעולות בטקס חנוכת הבית:
1. קובעים מזוזה בדלת הראשית תוך הקראת ברכת מזוזה.

2. קובעים מזוזה mezuza בכל חדרי הבית, ע"י קריאה של
ברכה לקביעת מזוזה mezuza.

3. לצורך קריאת ברכת חנוכת בית המיוחדת לטקס חנוכת הבית,
על בעל הבית לכנס את המוזמנים, ולוודא שיש מניין.

4. חלק מן הטקסט קורא בעל הבית לבד,
ולחלק מצטרף המניין כולו.

נהוג ללבוש לטקס עצמו בגד חדש, וכמובן להתלבש באופן חגיגי.

חשוב: מומלץ לעשות טיהור בית לפני טקס חנוכת בית
כדי להטמיע בבית החדש ולבקש איכויות שיתמכו במשפחה ובבית,
לדוגמא- ביטחון, יציבות, שפע, מזל טוב, הוצאת אנרגיות שליליות,
ועוד…

דבר נוסף שמומלץ בחום במעמד זה של טקס חנוכת הבית הוא
לקבוע בבית את ברכת הבית.

זאת הזדמנות נהדרת כשיש מוזמנים שמברכים את בעל הבית ודייריו,
לתלות את ברכת הבית.
זה זמן נהדר להקריא בקול את ברכת הבית שקניתם מראש או
ברכת בית
שהכנתם מראש עם הילדים.

סדר טקס חנוכת בית – נוסח ברכת הבית
מאת: רבי חיים יוסף דוד אזולאי – חיד"א בספרו "תורת שלמים"
http://www.daat.ac.il/daat/vl/hanukatbayit/hanukatbayit01.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=451

*ניתן להדפיס – מתוך הקישור של – מכללת הרצוג, דעת לימודי יהדות ורוח

ניתן גם להדפיס את המצורף – ברכת הבית נוסח

התקנת מזוזה וברכה לקביעת מזוזה :
וִיהִי נֹעַם יְיָ אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לִקְבֹּעַ מְזוּזָה: 

ברכת "שהחיינו"
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְמַן הַזֶּה:


יעמוד בפתח הבית ויאמר פסוקים אלו:

ברוך אתה בבואך:(יכוין ר"ת: בא"ב וכוחו להצלחה) ויהי יהוה את יוסף,
ויהי איש מצליח: ויהי דוד לכל דרכו משכיל, ויהוה עמו:
ויהי נעם אדוני אלהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו,
ומעשה ידינו כוננהו:

אנא בכח. גדולת ימינך. תתיר צרורה: (אב"ג ית"ץ)
קבל רנת. עמך, שגבנו. טהרנו נורא: (קר"ע שט"ן)
נא גבור. דורשי יחודך. כבת שמרם: (נג"ד יכ"ש)
ברכם טהרם. רחמי צדקתך. תמיד גמלם: (בט"ר צת"ג)
חסין קדוש. ברוב טובך. נהל עדתך: (חק"ב טנ"ע)
יחיד גאה. לעמך פנה. זוכרי קדשתך: (יג"ל פז"ק)
שועתנו רבל. ושמע צעקתנו. יודע תעלומות: (שק"ו צי"ת)

ואומר: ברוך, שם כבוד מלכותו,לעולם ועד:
והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה
(יכוין בשם: הק"מ) אלמתי וגם-נצבה, והנה תסבינה
אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי:

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו,
מלך רחום וחנון שתתמלא רחמים עלינו,
וברב רחמיך ובזכות שמות הקדושים היוצאים מפסוקים אלו,
תצליחנו לנו ולכל זרענו בבית זה בכלל ובפרט,
ונהיה כלנו מצלחים ומברכים בכל מכל כל, ותצילנו מעין הרע,
ומכל חטא, ומכל חלי, ומכל צרה, ויהיו בתינו בכל מקום בתים מלאים כל טוב,
מצלחים ומברכים לנו ולזרענו, אמן נצח סלה ועד:

י הי-חסדך יהוה עלינו, כאשר יחלנו לך: הראנו יהוה חסדך,
וישעך תתן-לנו: ואני בחסדך סטחתי יגל לבי בישועתך, אשירה ליהוה, כי גמל עלי:
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי-עזי וזמרת יה יהוה ויהי-לי לישועה:
יתן צדקה ויכוין שיהיה הבית מוצלח בכל.

סדר לימוד לחנוכת הבית
ברכות – ט' פרקים, יום טוב – ה' פרקים, תמיד – ז' פרקים,
(ויכוין שמנין פרקים אלו הם כ"א, כמספר שם אהי"ה, והם ר"ת: בית.

אח"כ יאמרו בקשה זו:
יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, אלהי אברהם ואלהי

יצחק ואלהי יעקב,
אל רחום וחנון אב הרחמים,
שיהא חשוב ומרצה לפניך הלמוד שלמדנו
בתורתך הקדושה כריח ניחוח.
וברב רחמיך המרבים תרחם על בעל הבית (פב"פ) הזה,
אשר בתחלת בואו לשכן בבית הזה, אותה נפשו ויעש תחילה וראש,
חנכת הבית הזה בדברי תורתך הקדושה, ליסד את הבית ולחנכו בדברי תורה.
ובכן בזכות תורתך הקדושה תברך את בעל הבית הזה אשר השתדל בלמוד זה,
לו ולכל בני ביתו ברכות לעד.

ויהיה להם הבית הזה מצלח ומברך בכל מכל כל.
וישמע בבית זה קול ששון ושמחה, השקט ובטח, ששון ושמחה ימצא בה,
ונסו יגון ואנחה.
אנא בכח רב רחמיך היה עליהם סתרה צנה וסוחרה.
ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות (ויכוין בשם קרע שטן)
ובהורמנא דמלכא עלאה, מני שים טעם להרחיק מן הבית הזה
כל מזיק וכל פחד וכל בהלה,
בכח שמות הקדושים היוצאים מפסוקים: "לא-יתיצב איש בפניכם
פחדכם ומוראכם יתן יהוה אלהיכם על-פני כל-הארץ אשר תדרכו-בה
כאשר דבר לכם".

וע"ב אתון אשר בפסוק זה, ישמרו ויצילו מכל רע לבעל הבית הזה
ולכל בני ביתו, ויצליחם בכל מעשה ידיהם.
ותצילם מכל רע, דשנים ורעננים יהיו.
רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה, ברב רחמיך תקבל תחנתנו
ותענה עתירתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה.
עשה למעך שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדשתך.
יהיו לרצון אמרי-פה והגיון לבי לפניך, יהוה צורי וגאלי:

ואומרים קדיש דרבנן כשבא לקבוע מזוזה יברך:

ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה:

יש נוהגים לברך "שהחיינו" וטוב שיהיה לפניו פרי חדש ויכוין גם עליו,
ויש נוהגים ללבוש בגד חדש ויברך עליו "שהחיינו" ויכוין לפטור את הבית.

תגובות