תפילה לקביעת המזוזה – תפילה למזוזהmezuzah

המזוזה היא סמל ואות לכך שדיירי הבית הם יהודים.

תפילה למזוזה, קביעת מזוזה, מזוזה

מזוזה

עם רכישתה של מזוזה חדשה חשוב לבצע
את טקס קביעת המזוזה.

מזוזה חדשה נרכוש בכניסה לבית חדש,
אבל יתכן גם שהמזוזה פסולה מזוזה ולכן עלינו
להחליפה במזוזה כשרה ולברך עליה.

בטקס התפילה לקביעת מזוזה
מקריאים תפילה לאחר התקנת המזוזה
(נקרא גם ברכה לקביעת מזוזה)

מה מברכים על מזוזה  mezuzah?

"ברוך אתה א-דני
א-לוהינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו
וציוונו לקבוע מזוזה"

חשוב לדעת: במידה ובידכם יותר ממזוזה אחת,
תפילה לקביעת מזוזה אחת פוטרת כמה מזוזות
הנקבעות בזו אחר זו.

הכנסו לכאן למאמר בנושא טיהור הבית

תגובות